XFN 1.1 Maker

Naam
URL
vriendschap
fysiek
beroepsmatig
geografisch
familie
romantiek

<a href="" rel=""></a>

Deze gebruikersinterface, en de achterliggende code, is ontwikkeld als voorbeeld voor XFN ontwikkelaars, en om de duidelijke één-op-één relaties tussen XFN waardes en de code die deze waardes vertegenwoordigd, aan te tonen. XFN Creator 1.0 door Matt Mullenweg. XFN Creator 1.1 aanpassingen door Tantek Çelik.

Nederlandse vertaling door Jeroen Budts.

XFN [GMPG]